Advies

Als helder is wat er speelt, wat niet gezien werd of juist te veel, wat je tegenhoudt en welke belemmeringen daarbij spelen adviseer ik je op jouw weg voorwaarts. Welke concrete ontwikkelingen en/of verbeteringen zijn mogelijk, zowel voor jou als jouw omgeving. Wat is jouw bijdrage en welke invloed heb je hierop.

De rollen die ik in de adviesfase, al dan niet in combinatie, aanneem zijn:

  • Reflector
  • Coach
  • Adviseur
  • Trainer of trainer-on-the-job
  • Procesregisseur / -begeleider
  • Programmamanager
  • Projectmanager
  • En bovenal als inspirator

Als je niet van richting verandert, eindig je daar waarnaar
je op weg bent (Lao Tse)